Absalons Kirke Sønder Boulevard 73, 1720 København V • Tlf. 3322 7748 • [email protected]

Alterparti

Krucifikset

Krucifikset er skåret af Axel Poulsen til trækirken fra 1919. På de fire korsarme ses symbolerne for evangelisterne:

  • Matthæus: menneske med vinger.
  • Markus: løve med vinger.
  • Lukas: okse med vinger.
  • Johannes: ørn med vinger.

Skriftstedet

Skriftstedet i sandsten, under krucifixet, er (som skriftstedet på prædikestolen) fra Johannesevangeliet, her kap. 19 vers 30: “Det er fuldbragt” - Jesu sidste ord på korset.

Jesus-monogrammet

Forrest på alteret er indskriften et Jesus-monogram: IHS, de første tre bogstaver i det græske ord for Jesus - eller en forkortelse for J(esus) H(ominum) S(alvator) = Jesus, menneskenes frelser.