Absalons Kirke Sønder Boulevard 73, 1720 København V • Tlf. 3322 7748 • [email protected]

Kirkeskib

Hvorfor hænger der egentlig ofte et skib i kirken?

Skibet møder vi flere gange i biblen, f.eks. i Noas Ark, hvor Noa og hans familie blev reddet fra Syndfloden og fortællingen om Jesus, der stiller stormen på søen.

Skibet fører os frelste gennem storme og uvejr. Derfor kaldes kirkerummet også for skibet, for det er det sted, vi kan ty til, når vi udsættes for storme i livet. Her kan vi finde redning i livets kriser.

Læg derfor mærke til, at der på et kirkeskib aldrig er redningsbåde, for Jesus er med om bord, så derfor er der ikke brug for redningsbåde!

I Absalons kirke har vi også et kirkeskib, Yrsa af Marstal. Det er bygget af fhv. skibsbygger Gorm Clausen fra Marstal, der har underskrevet “bilbrevet”, bygningsattesten for skibet, den 17. august 1934, så det var klar til indvielsen af stenkirken den 2. september 1934.

Kirkeskibet er en kopi af den 3-mastede skonnert “Yrsa” af Marstal, bygget i 1901 af samme Gorm Clausen, til et rederi i Marstal. Kirkeskibet er bygget på bestilling af pastor Karup Hansen i Marstal. Marstalskonnerten var en gave fra venner på Svendborg-egnen, som desuden indsamlede over en tredjedel af midlerne til kirkens opførelse.

I kirken har alle ting en historie, og det har ofte kostet både tid og penge at få anskaffet noget, der også kunne være til glæde for de næste slægtsled.